آموزش گرامر زبان برای درست صحبت کردن است و در کل بهتر است به جای اینکه اول گرامر زبان را بیاموزیم و بعد جمله بسازیم اینگونه باشد که ابتدا جمله و ساختار را شنیده باشیم و سپس با مطالعه ی گرامر و دستور زبان آن را درک کرده و جملات بیشتری طبق نمونه بسازیم.

لطفاً روی زبان مورد نظر جهت آموزش گرامر آن زبان کلیک کنید:

آموزش گرامر زبان انگلیسی        آموزش گرامر زبان فرانسه

در واقع تنها فهمیدن گرامر یک زبان خارجی کمک چندانی به ما نمی کند و باید با ان دستور زبانی بارها و بارها جملات درست بسازیم و عملاً به کار گیریم تا دانسته های ما مفید واقع شود. گرامر یعنی ساختار درست جمله در زمانهای مختلف و ما سعی داریم به ساده ترین روش گرامر زبان های مختلف را با تمرین ها و مثال های کاربردی و روزمره آموزش دهیم.

آموزش ها به صورت منظم و از صفر تا صد است، یعنی از ساده ترین مباحث شروع شده و به تدریج مباحث متوسط و پیشرفته ی آموزش گرامر زبان را در بر دارد.