انواع قید ها در زبان فرانسه

بررسی انواع قید ها در زبان فرانسه

 

در صورتی که معنی قیدهای زیر یا مثال از این قیدها می خواهید از قسمت نظرات درخواست دهید.

1. Les adverbes de manière

ainsi, aussi, autant, bien, comme, plutôt, pourquoi, mal, volontiers…

Nouvellement, incroyablement, grandement, gentiment, etc.

2. Les adverbes de quantité

assez, aussi, autant, beaucoup, combien, davantage, encore, environ, force, guère, même, moinspeine (à), peu, plus, presque, que, quelque, si, tant, tellement, tout, très, trop, etc.

3. Les adverbes de lieu

ailleurs, alentour, autour, deçà, dedans, dehors, delà, derrière,dessous, dessus, devant, en, hors, ici, là, loin, où, partout, près, y, etc.

4. Les adverbes de temps (ou locution adverbiale)

alors, après, à présent, aujourd’hui, auparavant, aussitôt, autrefois, avant, bientôt, cependant, d’abord, déjà, demain, depuis, désormais, dorénavant, encore, enfin, ensuite, hier, jadis, jamais, longtemps, lors, maintenant, naguère, parfois, puis, quand, quelquefois, sitôt, soudain, souvent, sur-le-champ, tantôt, tard, tôt, toujours, tout  : tout de suite, tout à l’heure, tout à coup, etc.

5. Les adverbes d’affirmation

assurément, certainement, certes, oui, parfaitement, sans doute, volontiers, vraiment

6. Les adverbes de doute

apparemment, peut-être, probablement, sans doute, toutefois, voire, vraisemblablement

7. Les adverbes de négation

ne, non, nullement, pas, point

درباره مدرس

تدریس زبان های: فرانسه - انگلیسی - اسپانیایی - عربی

این مطالب را نیز ببینید!

آموزش فرانسه: واژگان قطار

آموزش فرانسه: واژگان قطار At the train station – à la gare  در ایستگاه قطار …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.