جملات شرطی

آموزش جملات شرطی

جملات شرطی‌ شامل دو قسمت می‌باشند: يکی‌ عبارت شرطی‌ و ديگری‌ عبارت اصلی‌. عبارتی‌ که حاوی‌ if باشد را عبارت شرطی‌ و عبارت ديگر را عبارت اصلی‌ می‌ناميم.

رويدادی‌ که در عبارت اصلی‌ توصيف می‌شود بستگی‌ به شرطی‌ دارد که در عبارت شرطی‌ بيان می‌شود.

 

 we will get wet.

If it rains this evening,

عبارت اصلی‌عبارت شرطی‌

عبارت شرطی‌ می‌تواند در انتهای‌ جمله نيز بيايد، ولی‌ در اين صورت علامت ويرگول (,) حذف می‌شود:

 if you press this button.

The door opens
عبارت شرطی‌عبارت اصلی‌

به طور کلی‌ سه نوع جمله شرطی‌ وجود دارد:

 • جملات شرطي نوع اول
 • جملات شرطي نوع دوم
 • جملات شرطي نوع سوم

 

جملات شرطی‌ نوع اول

از جملات شرطی‌ نوع اول برای‌ بيان یک شرط (يا موقعيت) ممکن و يک نتيجه محتمل در آينده استفاده می‌شود.

شرطی نوع اول
شرطی نوع اول
 • If I find your watch, I will tell you.
  (.اگر ساعت شما را پيدا کنم به شما خواهم گفت)
 • If we leave now, we‘ll catch the 10.30 train.
  (اگر حالا حرکت کنيم به قطار ساعت 10:30 می‌رسيم)
 • If I see him, I‘ll tell him the news.
  (.اگر او را ببينم خبرها را به او خواهم گفت)
 • You‘ll get wet if you don’t take an umbrella.
  (.اگر چتر نبری‌ خيس خواهی‌ شد)
  یک نکته
علاوه بر will می‌توان از should ،must ،can ،might ،may و غيره نيز استفاده کرد که در اين صورت معنی‌ آن کمی‌ فرق خواهد کرد:

 • If you pull the cat’s tail, it may scratch you.
  (اگر دم گربه را بکشی‌ ممکن است تو را چنگ بزند )
 • You should eat less rice if you want to lose weight.
  (اگر می‌خواهی‌ وزن کم کنی‌ بايد کمتر برنج بخوری‌)

 

جملات شرطی‌ نوع دوم

از جملات شرطی‌ نوع دوم برای‌ بيان يک شرط يا موقعيت غير واقعی‌ يا غير ممکن و نتيجه محتمل آن در زمان حال يا آينده بکار می‌رود. در واقع در اين نوع جملات حال يا آينده‌ای‌ متفاوت را تصور می‌کنيم.

جملات شرطی‌ نوع دوم
جملات شرطی‌ نوع دوم

چند مثال ديگر:

 • If he needed any money, I‘d lend it to him. (But he doesn’t need it)
  (اگر به پول احتياج داشت به او قرض می‌دادم)
 • If I had more time, I‘d help you.
  (اگر وقت بيشتری‌ داشتم به شما کمک می‌کردم)
 • If I were* a rich man, I‘d buy an expensive car.
  (اگر ثروتمند بودم يک ماشين گرانقيمت می‌خريدم)
 • I wouldn’t accept the job (even) if they offered it to me.
  (اگر آن کار را به من پيشنهاد می‌کردند هم قبول نمی‌کردم)

* در اين نوع جملات، اغلب بجای ‌ was از were استفاده می‌شود:

 • If I were living in Tehran, we could meet more often.

جملات شرطی‌ نوع سوم

از اين نوع جملات شرطی‌ برای‌ تصور گذشته‌ای‌ غير ممکن استفاده می‌شود. در واقع در اين نوع جملات، گوينده آرزوی‌ يک گذشته متفاوت را دارد. (ولی‌ به هر حال گذشته‌ها گذشته!)

شرطی نوع سوم
شرطی نوع سوم
 • If I‘d seen you, I would have said hello.
  (اگر تو را ديده بودم، سلام می‌دادم)
 • If he had driven more carefully, he wouldn’t have been injured.
  (اگر با دقت بيشتری‌ رانندگی‌ کرده بود، مجروح نمی‌شد)
 • If I had known you were in hospital, I would have gone to visit you.
  (اگر می‌دانستم در بيمارستان بستری‌ بوديد می‌آمدم و شما را ملاقات می‌کردم)
 • I would have gone to see him if I had known that he was ill.
  (اگر می‌دانستم بيمار بود می‌رفتم و به او سر می‌زدم)

 

  چند نکته
1- در اين نوع جملات می‌توان بجای‌ would از could يا  might هم استفاده کرد:

 • If the weather hadn’t been so bad, we could/might have gone out.

2- از would فقط می‌توان در عبارت اصلی‌ استفاده کرد و در عبارت شرطی‌ نبايد آن را به کار برد:

 • If I had seen you, I would have said hello. (not : ‘If I would have seen you‘)

 

 

درباره مدرس

تدریس زبان های: فرانسه - انگلیسی - اسپانیایی - عربی

این مطالب را نیز ببینید!

دانلود آموزش انگلیسی

زمان حال کامل (present perfect)

دانلود آموزش انگلیسی ساختار زمان حال کامل (present perfect) در انگلیسی به این شکل است: …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *