012
011
 

سوالات متداول

1 مهاجرت به کبک از طریق نیروی متخصص
اگر قصد مهاجرت به کبک از طریق نیروی متخصص (Skilled Worker) را دارید قبل از درخواست اقامت دائم، باید مجوز Certificat de sélection du Québec یا CSQ را دریافت کنید. کبک مبنای انتخاب خود را بر اساس امتیاز هایی میگذارد که درخواست کننده از پارامتر های مختلف مانند تحصیلات، سابقه ی کار، زبان، سن و ... به دست میاورد.
2حداقل امتیاز لازم برای تشکیل پرونده
پس از محاسبه امتیاز و اطمینان از اینکه حداقل امتیاز لازم برای تشکیل پرونده را دارید باید درخواست خود را در زمان تعیین شده ارسال کنید. این مرحله قبلا به صورت پستی و کاغذی انجام میشد اما از سال 2015 به آنلاین تغییر کرد و درخواست کنندگان میتوانند وارد مون پروجکت شده و پس از ساخت اکانت، فرم های خود را پر کنند و در تاریخ معین سابمیت نمایند.
3مراحل درخواست مهاجرت برنامه کاری کبک
1. محاسبه امتیاز 2. ساخت اکانت آنلاین 3. ساخت و تکمیل پروفایل 4. ثبت درخواست مهاجرت کبک - سابمیت 5. پرداخت هزینه درخواست مهاجرت کبک 6. ارسال مدارک مهاجرت کبک 7. تغییرات پرونده
4 مواردی که می توان پس از سابمیت ویرایش کرد
- اضافه یا حذف کردن همسر و فرزند - ویرایش اطلاعات اقامت در کبک - اضافه کردن مدرک زبان - ویرایش اطلاعات خویشاوند در کبک