مضارع استمراری

ساخت مضارع استمراری

این زمان جهت بیان عملی به کار میره که در زمان حال به طور مستمر ادامه دارد..

***

طرز تشکیل مضارع استمراری
to be+فعل+ ing

***

صرف مضارع استمراری to be……

I am
You are
Hi is
She is
It is
We are
You are
They are

***

مثال:

Hi is walking

we are talking

They are having dinner

You are watching tv

***

نکته: اشکال مخفف to be که عبارتند از m` s` re در سبک های غیر رسمی زبان به کار میروند.

مثال:
Were having dinner
They`re resting at home

نکته اگر فعل به حرف صدا دار “e” ختم شود به هنگام افزودن پسوند ing به اخر فعل این حرف حذف میشود.

مثال:
 come= coming
Pance= pancing

اگر فعلی به حرف صدادار ختم شود به هنگام اضافه کردن ing به اخر ان فعل حرف صدادار مضاعف میشود.

مثال:
run= running

Sit= sitting

***

طریقه منفی و سوالی کردن مضارع استمراری

جهت سوالی کردن زمان مضارع استمراری فعل to be را به ابتدای جمله میبریم

جهت منفی کردن این زمان علامت منفی not را بهto be اضافه میکنیم.

مثال:
Im not watching tv
Is he writing a letter?

.

لینک کوتاه آموزش مضارع انگلیسی در انگلیسی:

http://e-zaban.ir/?p=437

درباره مدرس

تدریس زبان های: فرانسه - انگلیسی - اسپانیایی - عربی

این مطالب را نیز ببینید!

گرامر انگلیسی

جدول 16 زمان (معلوم) انگلیسی به همراه فرمول و مثال در یک صفحه

            این آموزش ها ادامه دارد! لینک کوتاه این آموزش: …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.