سفرنامه فرانسوی

Voyages de Corneille le Bruyn

Cornelis de Bruijn ou de Bruyn, dit en français Corneille le Brun (La Haye, 1652 – id., 1727), est un dessinateur, peintre, voyageur et écrivain flamand (Provinces-unies) du siècle d’or. Il entreprend deux grands voyages (1674-1693) et (1701-1708). Le livre illustré qu’il publie au bout de son premier périple est le premier au monde contenant des gravures en couleurs.

کرنلیوس دبروین (به هلندی: Cornelis de Bruijn) (۱۶۵۲ لاهه – ۱۷۲۶ اوترخت) جهانگرد، نویسنده و نقاش هلندی بود. او در دو سفر خود، مشاهداتش از انسان ها، گیاهان و ساختمان‌ها را به تصویر کشید و به چاپ رساند.

وی ضمن سفر در ایران، اطلاعات و تصاویر فراوانی نیز از شیوه زندگی ایرانیان و بناهای تاریخی ایران تهیه کرده است. نام وی در سفرنامه‌اش (به زبان فرانسوی) که در سال ۱۷۱۸ میلادی منتشر شده به شکل Corneille Le Brun آمده است.