صفحه اصلی / بایگانی برچسب: آدرس به انگلیسی

بایگانی برچسب: آدرس به انگلیسی

آدرس به انگلیسی

نکات: 1- نوشتن آدرس در زبان انگلیسی برعکس فارسی است، یعنی آدرس از نام شروع و به کشور ختم می شود. ترتیب آن به صورت زیر است: نام شخص – واحد – پلاک – کوچه – خیابان – منطقه – نام شهر – نام کشور 2- در نوشتن اسامی خاص …

مشاهده بیشتر »