بایگانی برچسب: اسم روزها به زبان انگلیسی

روز ها به انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

روزها و ماه ها به انگلیسی و فارسی  روز ها به انگلیسی ماههای سال (monthes of a year) January: (اولین ماه سال 11 دی تا 12 بهمن) February 🙁 دومین ماه سال 13 بهمن تا 11 اسفند) March 🙁 12اسفند تا 12فروردین) April: (13فروردین تا11اردیبهشت)  May: (12 اردیبهشت تا 11خرداد) …

مشاهده بیشتر »