بایگانی برچسب: جملات شرطی

جملات شرطی در فرانسه

گرامر انگلیسی

Phrases avec ” si “ جملات شرطی در فرانسه به 3 روش زیر ساخته می شوند: جمله شرطی نوع اول زبان فرانسه S  + présent de l’indicatif, verbe au présent, au futur ou à l’impératif Si tu viens, je mange du chocolat     اگر میای، من شکلات می خورم . …

مشاهده بیشتر »

جملات شرطی

جملات شرطی‌ نوع دوم

آموزش جملات شرطی جملات شرطی‌ شامل دو قسمت می‌باشند: يکی‌ عبارت شرطی‌ و ديگری‌ عبارت اصلی‌. عبارتی‌ که حاوی‌ if باشد را عبارت شرطی‌ و عبارت ديگر را عبارت اصلی‌ می‌ناميم. رويدادی‌ که در عبارت اصلی‌ توصيف می‌شود بستگی‌ به شرطی‌ دارد که در عبارت شرطی‌ بيان می‌شود.    we …

مشاهده بیشتر »