بایگانی برچسب: جمله شرطی نوع دوم زبان فرانسه

جملات شرطی در فرانسه

گرامر انگلیسی

Phrases avec ” si “ جملات شرطی در فرانسه به 3 روش زیر ساخته می شوند: جمله شرطی نوع اول زبان فرانسه S  + présent de l’indicatif, verbe au présent, au futur ou à l’impératif Si tu viens, je mange du chocolat     اگر میای، من شکلات می خورم . …

مشاهده بیشتر »