نوشته های جدید

آرشیو ماهانه: دسامبر 2017

افراد خانواده و فامیل به زبان انگلیسی

[heading tag=”h2″ align=”center” color=”#F70029″ style=”lines” color2=”#F70029″]افراد خانواده و فامیل به زبان انگلیسی[/heading]   Persian English Persian English پدر father بابا dad ناپدری stepfather مادر mother مامان mom/mum نامادری stepmother والدین parents پدربزرگ‌ومادربزرگ grandparents پدربزرگ grandfather مادربزرگ grandmother پدر جد great grandfather مادر جد great grandmother برادر brother برادر ناتنی half-brother …

مشاهده بیشتر »