نوشته های جدید

اصطلاحات فرانسوی

ضرب المثل فرانسوی : گرگ Loup

ضرب المثل فرانسوی

.

Quand on parle du loup, on en voit la queue.

توضیح ضرب المثل فرانسوی به فرانسه

Se dit quand une personne mentionnée dans une conversation apparaît précisément à ce moment-là.

ترجمه ی کلمه به کلمه ضرب المثل فرانسوی

Quand: وقتی

on: ما

parle: صحبت می کنیم

du loup: از گرگ

on: ما

voit: می بینیم

la queue:دُم

معنی فارسی ضرب المثل

وقتی از گرگ حرف می زنیم، دمش رو می بینیم.

معادل این ضرب المثل

داریم راجع به یکی حرف می زنیم، یهو پیداش میشه. می گیم : “حلال زادست “.

نکته ضرب المثل

رایج تر اینست که برای این ضرب المثل، شکل کوتاه و خلاصه ی آن را به کار ببرند. فقط می گویند quand on parle du loup.

توجه: لینک کوتاه این ضرب المثل فرانسوی برای اشتراک گذاری 

http://e-zaban.ir/?p=312

با استفاده از